Prosjektledelse

Bergen Byggteknikk påtar seg oppdrag med prosjektledelse innen Bygg og anlegg.

Ansvaret til en prosjektleder vil være å planlegge og gjennomføret et bygg- og anleggsprosjekt.

Prosjektlederen vil være byggherrens nærmeste fagperson, og oppdragsgivers nærmeste ledd i prosjektorganisasjonen.

Det vil være prosjektleders ansvar å komme med råd overfor byggherre, samt innhenting av det som behøves av nødvendig kompetanse innen planlegging, prosjektering, utvikling og utførelse.

Prosjektleders arbeidsoppgaver:

  • Etablering av prosjektorganisasjon
  • Ansvar for fremdrift
  • Administrasjon av prosjektet
  • Bistand i søknadsprosessen
  • Utarbeidelse av dokuemnter (tilbud, kravspesifikasjoner o.l)
  • Oppfølging av avvik
  • Budsjettkontroll
  • Kvalitetssikring