Byggledelse

Vi har lang erfaring innen byggeledelse, og vil fungere som byggherrens representant på byggeplassen.

Bergen Byggteknikk sørger for at byggearbeidene gjennomføres i henhold til avtale mellom byggherre og entreprenører.

Arbeidsoppgavene innbefatter blant annet administrative rutinebeskrivelser, økonomistyring, fremdrift, kvalitetskontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggeleders arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for administrasjon og ledelse av byggeplassen
  • Møteledelse og befaringer på byggeplassen
  • Ansvar for den daglige oppfølging av fremdrift
  • Daglig oppfølging av kvalitet, og kvalitetskontroll
  • Avholde og referere fra byggemøter
  • Rapportering av prosjektet opp mot byggherre
  • Rapportere om, og oppfølging av fremdrift i prosjektet
  • Økonomikontroll
  • Oppfølging av Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)