Om oss

Intensjon

Vår intensjon er å gi oppdragsgiver de beste råd tilgjengelig med hensyn til kvalitet og teknikk innenfor de økonomiske rammevilkårene. Innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser skal tiltaket forsøksvis forbedres gjennom åpen kommunikasjon mellom aktørene. Det er et mål å inngå klare forretningsavtaler mellom alle partene i prosjektene. Det skal søkes helhetlige løsninger som best mulig ivaretar hensynet til HMS for alle involverte i byggeprosessen, menneskene som skal bruke produktet og omgivelsene.

Historikk

Bergen Byggteknikk AS ble opprinnelig startet som et enkeltmannsforetak av sivilingeniør Willy Skilbrei i 1995 under navnet HMS Prosjekt. I 1996 ble aksjeselskapet med samme navn opprettet med to andre ingeniører. På det meste har firmaet hatt fem ansatte.

Kompetanse og erfaring

Alle har bred erfaring fra både større og mindre utbyggingsprosjekter fra perioden før opprettelsen av selskapet, og har siden 1996 vært engasjert i ulike prosjekter, bl.a. på skoler, boligbygg og industribygg i bergensregionen.
Videre har selskapet bidratt med utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, Statoil Kollsnes gassanlegg og oppgradering av Statoils raffineri på Mongstad.

Selskapet holder til i kontorfellesskap med flere andre aktører i byggeindustrien, inkludert arkitekter, rådgivere og takstmenn. Til gjennomføring av oppdragene benyttes Fagtorget Kvalitetssikringssystem, Staad/SAP2000 for statiske beregninger, Tecla 3D program og AutoCAD for tegning.